Từ khóa: Mục-kiền-liên
Tìm thấy 3 kết quả
Hạnh cần thị giả của Đức Phật và hạnh làm thị giả của A-nan - Ảnh minh họa

Phẩm chất của vị thị giả hầu thầy

GN - Pháp thoại cho biết lúc tuổi đời trên 60, khi sức khỏe bắt đầu suy giảm, Thế Tôn mới thực sự cần đến thị giả riêng. Trước đó thì vị này hoặc vị kia, tùy duyên thay nhau làm thị giả cho Phật, và đôi lúc có những vị làm không đúng theo ý Ngài.

Ngày cuối cho mẹ

GNO - Thánh sử đi qua cuộc đời của những bậc thánh Tăng để lại những bài kinh bất diệt trong lòng thế gian sanh diệt.