Từ khóa: ngày thơ Việt Nam
Tìm thấy 1 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1190 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chạm tới cảnh giới khác

GNO - Trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 21 (Nguyên tiêu xuân Quý Mão) do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở Hoàng Thành, người yêu thơ rất ấn tượng khi được chiêm ngưỡng “Đường thơ”.