Từ khóa: Nhà Trắng
Tìm thấy 1 kết quả
Lễ Vesak - Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập diệt tại Nhà Trắng năm 2022 - Ảnh: White House

Nhà Trắng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Vesak lần thứ 2

GNO - Các vị đứng đầu của ba truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, Đại thừa và Kim cương thừa đã cùng nhau cầu nguyện và thắp nến tại Nhà Trắng nhân ngày Vesak - Kỷ niệm Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập diệt.