Từ khóa: ni trưởng
Tìm thấy 41 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1146 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hòa thượng Thích Giác Toàn: Cảm nghĩ về cố Ni trưởng Huỳnh Liên

GN - Ni trưởng Huỳnh Liên (1923-1987), một gương mặt đặc biệt của Ni giới Khất sĩ tại miền Nam. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ni trưởng, Giác Ngộ giới thiệu bài viết của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, về vị Ni trưởng này.
Bình Định: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Văn thuận tịch

Bình Định: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Văn thuận tịch

GNO - Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thuận tịch vào lúc 15 giờ 15 phút, ngày 9-3-2022 (nhằm mùng 7-2-Nhâm Dần) tại chùa Tịnh Hòa, thôn Khánh Hòa, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; trụ thế 82 năm, 47 hạ lạp.

Thông tin hàng ngày