Từ khóa: ni trưởng
Tìm thấy 78 kết quả
Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư trong pháp phục theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN - Ảnh: H.D

Quý Ni trưởng mặc hậu vàng, liệu có đúng?

GNO - Tôi được biết quý Ni trưởng thường mặc hậu lam và y 15 điều, nhưng hiện nay tôi thấy có một số quý Ni trưởng mặc hậu vàng và đắp y 21 điều nên thắc mắc như vậy liệu có đúng?
Ni trưởng Phẩm Liên viên tịch

Ni trưởng Phẩm Liên viên tịch

GNO - Ni giới hệ phái Khất sĩ, tịnh xá Ngọc Thuận, tịnh xá Ngọc An và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Ni trưởng Phẩm Liên vừa viên tịch.