Từ khóa: ni xa
Tìm thấy 1 kết quả
HT.Thích Minh Thông giáo giới cho chư Ni tại cơ sở 2 của Học viện - Ảnh: Ban TT nội viện Ni

Hoạt động ngoại khóa tại Nội viện Ni xá của Học viện

GNO - Tại Ni xá Nội viện của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, được sự cho phép của Hội đồng Điều hành Học viện, Ban Quản viện Ni đã tổ chức những hoạt động học tập ngoại khóa, giành cho Ni sinh các khóa đang nội trú tại đây.

Thông tin hàng ngày