Từ khóa: nở hoa
Tìm thấy 1 kết quả
Ảnh minh họa

Lăng-già nở hoa

GNO - Kính tặng Hòa thượng Viện trưởng, quý Giáo sư và Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Huế.