Từ khóa: Quả địa cầu
Tìm thấy 1 kết quả
Văn minh, công nghệ và lằn ranh đạo đức

Văn minh, công nghệ và lằn ranh đạo đức

GNO - Ngày nay, con người sống và làm việc mỗi lúc mỗi gắn chặt với công nghệ cao, với kỹ thuật số, với kỷ nguyên kết nối vạn vật... Vì thế, đòi hỏi con người phải có khả năng nhận thức, hiểu biết, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm... để hòa nhập và phát triển.