Từ khóa: rạng ngời
Tìm thấy 1 kết quả
Báo Giác Ngộ số 1168: "Rạng ngời Thiền tông"

Báo Giác Ngộ số 1168: "Rạng ngời Thiền tông"

GNO - Báo Giác Ngộ số 1168, ra ngày 9-9-2022, với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan tới tình hình Phật giáo các tỉnh Gia Lai, Quảng Nam - ghi nhận của phóng viên Giác Ngộ trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 ở các địa phương này.