Từ khóa: Sa-môn Giác Toàn
Tìm thấy 1 kết quả
Báo Giác Ngộ số 1163: "Quyết lòng tìm đến Linh Sơn"

Báo Giác Ngộ số 1163: "Quyết lòng tìm đến Linh Sơn"

GNO - Báo Giác Ngộ số 1163 ra ngày 5-8- giới thiệu cùng bạn đọc bài giảng trên của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng về những điều quan trọng trong lập chí của người tu hành để đạt được thành tựu tâm linh, sống tự tại giữa những ràng buộc và bất như ý. Bài trên mục Phật học.