Từ khóa: Sư bà Như Đức
Tìm thấy 2 kết quả
Môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân Ni trưởng làm lễ nhập kim quan

TP.HCM: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Đức

GNO - Tối 6-1, tại chùa Dược Sư, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh và môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Như Đức, cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM nhập kim quan.