Từ khóa: tâm thư
Tìm thấy 2 kết quả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Tâm thư của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có bức tâm thư gửi đến Tăng Ni, Phật tử từ Hạ trường An cư chùa Huê Nghiêm trong khi toàn thành phố thực hiện Chỉ thị 16.