Từ khóa: Tăng Chi Bộ
Tìm thấy 2 kết quả
Quả báo của nghiệp

Quả báo của nghiệp

GN - Con người có phải thọ lãnh nghiệp quả của tất cả nghiệp nhân trong quá khứ? Có phải gieo bao nhiêu hạt giống thì quả sẽ trổ bấy nhiêu?

Thông tin hàng ngày