Từ khóa: Tang lễ Pháp chủ
Tìm thấy 1 kết quả
Phật tử thọ tang và hướng vọng đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ, bậc Thầy tâm linh hướng đạo cho người hữu duyên - Ảnh: Trọng Phú

Phật tử xúc động hướng tâm về Tổ đình Viên Minh

GNO - Thông tin Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch, khiến Tăng Ni và Phật tử trên khắp đất nước cùng dâng tràn niềm xúc động tiếc thương vô hạn đối với bậc đại thạch trụ tòng lâm của Phật giáo nước nhà.

Thông tin hàng ngày