Chuyển Lời Chúc Xuân...

GNO - Có những điều bạn không thể nói trực tiếp vì khoảng cách không gian, cùng lúc chuyển đến nhiều người, vì bị biệt tăm liên lạc, hoặc đơn giản chỉ vì tính ngại ngùng... Bạn có thể gõ những dòng suy nghĩ của Bạn ra đây, Giác Ngộ Online Xuân Nhâm Thìn - 2012 sẽ tự nguyện làm nhịp cầu nối, làm "kênh" truyền thông điệp mà Bạn muốn nhắn gửi. Mùa Xuân, hãy mạnh dạn gửi những niệm lành đi muôn phương, đến các bậc Thầy, huynh đệ, với người mình thương quý, với ân nhân, gia đình, đồng đạo, bạn đạo...

Thông tin hàng ngày