Từ khóa: Thiên cơ
Tìm thấy 1 kết quả
Bìa sách Âm luật vô tình, sưu tầm từ internet

Sách "Âm luật vô tình" có đúng với Chánh pháp?

GNO - Hiện nay trên mạng xã hội có chia sẻ rất nhiều về cuốn sách Âm luật vô tình, tác giả Thượng Quan Ngọc Hoa. Sách này có nội dung nói về nhân quả và sự trừng phạt tội nhân nơi địa ngục. Xin quý Báo hoan hỷ cho biết Sách Âm luật vô tình có đúng với Chánh pháp?