Từ khóa: thiểu dục tri túc
Tìm thấy 2 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1175 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Điện thoại thành rác và lối sống “thiểu dục tri túc”

GNO - Hơn 20 năm trước, khi tôi mới chân ướt chân ráo vào TP.HCM học đại học, điện thoại di động là một phương tiện cực kỳ xa xỉ. Trong lớp tôi, chỉ có một vài người bạn có điện thoại di động, họ là sinh viên người thành phố, con nhà giàu.