Thông báo về Chùa Thiên Việt Ba Lan

Thông báo về Chùa Thiên Việt Ba Lan
Do những kiến nghị rất thiện chí của Đại diện Cộng đồng người VN tại Ba-Lan đối với chủ sở hữu khu vực đất thuê, đồng thời Công ty New Sun đã tiến hành thanh toán một phần nợ nên từ 13 giờ chiều thứ hai 22-3, cổng Chùa Thiên Việt và cổng Nhà Văn hóa Thăng Long Vac-sa-va đã được giải tỏa.

Chúng tôi trân trọng thông báo tới toàn thể bà con trong Cộng đồng và các Phật tử được biết. Hoạt động của Chùa Thiên Việt và mọi sinh hoạt tâm linh từ nay đã trở lại bình thường.

Do những kiến nghị rất thiện chí của Đại diện Cộng đồng người VN tại Ba-Lan đối với chủ sở hữu khu vực đất thuê, đồng thời Công ty New Sun đã tiến hành thanh toán một phần nợ nên từ 13 giờ chiều thứ hai 22.03.2010 cổng Chùa Thiên Việt và cổng Nhà VH Thăng Long Vac-sa-va đã được giải tỏa.

Chúng tôi trân trọng thông báo tới toàn thể bà con trong Cộng đồng và các Phật tử được biết. Hoạt động của chùa Thiên Việt và mọi sinh hoạt tâm linh từ nay đã trở lại bình thường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày