Thông báo về Chùa Thiên Việt Ba Lan

Thông báo về Chùa Thiên Việt Ba Lan
Do những kiến nghị rất thiện chí của Đại diện Cộng đồng người VN tại Ba-Lan đối với chủ sở hữu khu vực đất thuê, đồng thời Công ty New Sun đã tiến hành thanh toán một phần nợ nên từ 13 giờ chiều thứ hai 22-3, cổng Chùa Thiên Việt và cổng Nhà Văn hóa Thăng Long Vac-sa-va đã được giải tỏa.

Chúng tôi trân trọng thông báo tới toàn thể bà con trong Cộng đồng và các Phật tử được biết. Hoạt động của Chùa Thiên Việt và mọi sinh hoạt tâm linh từ nay đã trở lại bình thường.

Do những kiến nghị rất thiện chí của Đại diện Cộng đồng người VN tại Ba-Lan đối với chủ sở hữu khu vực đất thuê, đồng thời Công ty New Sun đã tiến hành thanh toán một phần nợ nên từ 13 giờ chiều thứ hai 22.03.2010 cổng Chùa Thiên Việt và cổng Nhà VH Thăng Long Vac-sa-va đã được giải tỏa.

Chúng tôi trân trọng thông báo tới toàn thể bà con trong Cộng đồng và các Phật tử được biết. Hoạt động của chùa Thiên Việt và mọi sinh hoạt tâm linh từ nay đã trở lại bình thường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày