Từ khóa: thực phẩm chay giả
Tìm thấy 1 kết quả
Ảnh minh họa

Thực phẩm mặn giả chay - sự táng tận lương tâm

GNO - Thông qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết hiện có một số cơ sở sản xuất thực phẩm chay giả, lấy nguyên liệu từ thực phẩm mặn hết hạn sử dụng, thay vì vứt bỏ người ta pha trộn thêm các nguyên liệu khác rồi phát hành thực phẩm chay.