Từ khóa: Tiếng trống
Tìm thấy 1 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1221 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Kỷ niệm

GNO - Có câu dân ca mà hồi xưa tôi vẫn thường hay nghe mạ tôi hò ru mấy đứa em: “Mẹ già ham việc tiếc công - Cầm duyên con lại thu đông mãn mùa”. Lời ru nghe buồn làm sao và có lẽ đó là lời người mẹ đang tự trách mình ham công, tiếc việc quá mà quên mất con gái mình đã lớn, đã đến tuổi dựng vợ gả chồng...