Từ khóa: Tổng kết
Tìm thấy 289 kết quả
[TRỰC TIẾP] Lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 của GHPGVN TP.HCM

[TRỰC TIẾP] Lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 của GHPGVN TP.HCM

GNO - Lễ tổng kết diễn ra vào sáng 24-1-2024, sau kỳ Bố-tát của chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự. Quang lâm chứng minh có chư vị giáo phẩm Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; cùng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư Tăng Ni, Phật tử Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện trên địa bàn.