Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mùng 6 Tết Nhâm Dần (6-2-2022), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm cử hành lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư - “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” đầu Xuân Nhâm Dần, tại Việt Nam Quốc Tự.
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Chứng minh, tham dự lễ khai đàn có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới TP.HCM, Thường trực Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự Phật giáo quận huyện, Phật tử các đạo tràng đồng trở về trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện đầu năm.


Xem bản tin video

Sau khi chư tôn đức đảnh lễ chư Tổ tại Tổ đường, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN cùng chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật tại Đại hùng bửu điện Việt Nam Quốc Tự. Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN đã cử nhành dương sái tịnh đàn tràng, chính thức khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an đầu năm Nhâm Dần.

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã cử nhành dương sái tịnh đàn tràng

Pháp hội Dược Sư với sự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ TP.HCM, toàn thể Tăng Ni, Phật tử đạo tràng đã đảnh lễ 12 đại nguyện của Đức Dược Sư, toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử đạo tràng các tự viện đã khai kinh và đồng trì tụng kinh Dược Sư.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã tuyên sớ cầu nguyện đạo pháp xương minh, đất nước thanh bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, hồi hướng đến pháp giới chúng sinh đồng được lợi lạc.

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã tuyên sớ cầu nguyện

Hội thứ hai sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ do Ban Nghi lễ, Phân ban Ni giới TP.HCM, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, Ban Trị sự 21 quận huyện và Tăng Ni các tự viện, Phật tử các đạo tràng trì tụng kinh Dược Sư.

Vào lúc 17 giờ 45 phút, Ban Nghi lễ, chư Tăng Việt Nam Quốc Tự và Phật tử các đạo tràng trì tụng kinh Dược Sư - hội thứ ba.

Pháp hội trì tụng kinh Dược Sư được duy trì vào lúc 17 giờ 45 phút mỗi ngày cho đến hết ngày rằm tháng Giêng-Nhâm Dần, tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Phật tử các nơi tùy nghi sắp xếp thời gian tham dự cầu nguyện.

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Với truyền thống tổ chức khai đàn Dược Sư vào mỗi đầu năm mới, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP tiếp tục khuyến khích Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức, Ban Trị sự Phật giáo 21 quận huyện hướng dẫn các tự viện trên địa bàn tổ chức khai đàn Dược Sư “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận”.

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5

Truyền thống khai đàn Pháp hội Dược Sư vào mùng 6 Tết

Được biết, Pháp hội Dược Sư - “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận”, được Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức thực hiện từ năm 2013 đến nay liên tiếp tổ chức 9 lần pháp hội kỳ an đầu năm mới. Qua đó, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh trong tinh thần chánh tín đạo Phật của Phật tử, người dân đến chùa cầu nguyện an lành đến người thân và gia đình trong dịp đầu năm mới.

Hình ảnh lễ khai đàn Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng mùng 6 Tết:

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6

Đảnh lễ chư Tổ tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7

Chư Phật Dược Sư tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 8

Đảnh lễ 12 đại nguyện của Phật Dược Sư

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 9

Thành kính đảnh lễ chư Phật Dược Sư

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 10

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM trì tụng kinh Dược Sư

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 11

Cầu nguyện đạo pháp xương minh

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 12

Chúng sinh an cư lạc nghiệp

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 13

Đông đảo Phật tử các đạo tràng về Việt Nam Quốc Tự trì tụng kinh Dược Sư

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 14

Trì tụng kinh Dược Sư cầu an là nét đẹp phù hợp với tín ngưỡng, tâm linh của đạo Phật

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 15

Trì tụng kinh Dược Sư

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 16

Phật tử đến chùa cầu an cho bản thân và gia đình trong đầu năm mới

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 17

Pháp hội Dược Sư "tiêu tai diên thọ" do Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM tổ chức lần thứ 9

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 18

Liên tiếp từ năm 2013 đến nay

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 19

Đáp ứng nhu cầu của Phật tử, người dân TP.HCM trong mỗi đầu xuân mới

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 20

Cầu nguyện năm mới bình an

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 21

Pháp hội gồm 3 thời, sau lễ khai đàn, thời trì tụng thứ hai vào lúc 14 giờ, thời thứ ba vào lúc 17 giờ 45

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 22

Phật tử ghi tên cầu an tại sảnh Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại các chùa, tịnh xá

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại các chùa, tịnh xá

GNO - Hòa chung không khí kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn, các chùa, tịnh xá tại các tỉnh, thành phố đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Báo Giác Ngộ gửi đến bạn đọc những hình ảnh được ghi nhận tại các buổi lễ.

Thông tin hàng ngày