[TRỰC TUYẾN] Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng: Suy niệm về về sự giác ngộ của Đức Phật


Đăng ký Giác Ngộ TV để nghe, xem nhiều pháp thoại, bản tin, và phim tư liệu Phật giáo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ý nghĩa Bồ-tát thừa trong kinh Pháp hoa

GNO - Đức Phật nói rằng Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát là Tam thừa, nhưng Tam thừa cuối cùng được giải thoát, trở thành Nhứt thừa là Phật thừa, vì tất cả đều theo Phật học, sống trong pháp Phật, là con của Đức Phật gọi là Phật tử thì tu hành thành Phật, không thành gì khác.

Thông tin hàng ngày