Từ khóa: Trung thực
Tìm thấy 1 kết quả
Nói thật có quá khó?

Nói thật có quá khó?

GNO - Nói ra sự thật đôi khi có thể khó khăn vì nhiều lý do, nhưng nó thường được coi là một việc phải thực hành quan trọng về mặt đạo đức. Đôi khi có thể gặp khó khăn, nhưng tính trung thực là đức tính được coi trọng trong nhiều xã hội.