Từ khóa: truyền lửa
Tìm thấy 1 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1134 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Người trẻ làm báo Giác Ngộ

GN - Hàng năm, nhiều bạn trẻ là sinh viên năm cuối khoa báo chí của các trường đại học được gửi đến thực tập tại báo Giác Ngộ. Trong đó, một vài bạn đã trở thành phóng viên chuyên nghiệp.

Thông tin hàng ngày