Từ khóa: tư thế
Tìm thấy 1 kết quả
Ảnh minh họa

Tập thiền có khó?

GN - “Thực hành thiền không phải để trở thành một người tốt hơn, mà là để làm bạn với chính con người thực sự của mình”, Ni sư Pema Chödrön nói.

Thông tin hàng ngày