Từ khóa: Tư vấn báo Giác Ngộ
Tìm thấy 1 kết quả
Phật tử tụng kinh cầu nguyện đầu năm - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Đọc kinh thầm có được không?

GN - Vì cuộc sống và công việc nên tôi không thể đến chùa tham gia các thời khóa tụng kinh niệm Phật được. Tôi thường ở nhà tự đối trước bàn thờ Tam bảo đọc thầm kinh và lạy Phật sám hối vì tụng lớn sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Thông tin hàng ngày