TƯGH ra thông tư hướng dẫn dự kiến cơ cấu nhân sự

TƯGH ra thông tư hướng dẫn dự kiến cơ cấu nhân sự

GNO - TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN ra thông tư số 345/TT/HĐTS, ngày 4-12-2017 về hướng dẫn dự kiến cơ cấu nhân sự và tu chỉnh Nội quy hoạt động của các Ban, Viện T.Ư GHPGVN khóa VIII (2017 - 2022).

Theo đó, thông tư nêu rõ: Căn cứ Hiến chương GHPGVN; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII ngày 21, 22-11-2017; Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) của GHPGVN; Để có cơ sở trình Ban Thường trực và HĐTS vào cuối quý I-2018, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN hướng dẫn việc dự kiến nhân sự các Ban, Viện và tu chỉnh Nội quy hoạt động của các Ban, Viện T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) theo Hiến chương tu chỉnh lần thứ VI đã được thông qua tại Đại hội theo nội dung như sau:

I. Về công tác dự kiến cơ cấu nhân sự tham gia các Ban, Viện T.Ư

1.  Chư Tôn đức là Trưởng các Ban, Viện T.Ư nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) dự kiến cơ cấu nhân sự tham gia Ban, Viện TƯGH nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) để dự kiến trình Ban Thường trực HĐTS và xin thông qua HĐTS vào cuối quý I-2018.

2.  Số lượng thành viên tham gia Ban, Viện T.Ư

-   Mỗi Ban, Viện T.Ư cơ cấu số lượng không quá 97 thành viên chính thức (không cơ cấu dự khuyết).

-  Các Vụ trực thuộc Ban, Viện T.Ư cơ cấu số lượng không quá 37 thành viên và không tính vào số lượng thành viên chính thức của Ban, Viện.

3.  Thành phần nhân sự Ban, Viện T.Ư

-  Trưởng ban, Viện trưởng.

-  Không quá 15 Phó Trưởng ban, Phó Viện trưởng:

+   Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Viện trưởng Thường trực.

+   Các Phó Trưởng ban, Phó Viện trưởng chuyên trách.

-  Các Vụ trưởng/ các Phó Vụ trưởng trực thuộc.

-  01 Chánh Thư ký

-  02 Phó Thư ký (một trong 02 Phó Thư ký đảm nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Ban, Viện T.Ư)

-  Các Ủy viên Thường trực và các Ủy viên.

4.   Nguyên tắc cơ cấu nhân sự

-  Căn cứ vào các chức danh của các Ủy viên Ban Thường trực HĐTS đã được công cử tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.

-  Trưởng ban, Viện trưởng tiếp tục công cử các chức danh còn lại với đầy đủ các thành phần:

+   Trưởng ban ngành chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố.

+   Lưu ý lựa chọn cơ cấu thành viên tiêu biểu của Hệ phái.

+  Cá nhân tiêu biểu là Tăng Ni, Phật tử không quá 65 tuổi đời, có đầy đủ sức khỏe, năng lực, trình độ chuyên môn, và có tâm huyết phụng sự Đạo pháp, phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

II. Về việc tu chỉnh Nội quy hoạt động của Ban, Viện T.Ư

1. Trên cơ sở Nội quy hoạt động của các Ban, Viện nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) xây dựng Nội quy hoạt động của các Ban, Viện phù hợp với quy định của Hiến chương GHPGVN đã tu chỉnh lần thứ VI tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, và Quy chế hoạt động của Ban Thường trực HĐTS.

2. Nội quy tu chỉnh phải phù hợp thực tiễn điều hành Phật sự trong giai đoạn hiện nay, mang tính khả thi, sát thực tế và có tính đến chiến lược phát triển của Giáo hội.

III. Phương thức thực hiện

1. Tổ chức phiên họp mở rộng các thành viên Ban, Viện T.Ư nhiệm kỳ VII để đề cử nhân sự tham gia Ban, Viện T.Ư nhiệm kỳ VIII; lấy ý kiến dự thảo tu chỉnh Nội quy hoạt động của Ban, Viện nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).

2. Gửi danh sách dự kiến nhân sự, dự thảo bản Nội quy tu chỉnh của Ban, Viện TƯGH nhiệm kỳ VIII về Văn phòng 1, Văn phòng 2 TƯGH. 

- Thời gian gửi danh sách dự kiến nhân sự các Ban, Viện T.Ư chậm nhất là ngày 15-2-2018.

- Thời gian gửi Dự thảo Nội quy tu chỉnh của Ban, Viện T.Ư chậm nhất là ngày 15-3-2018.

Ban Thư ký, Văn phòng TƯGH sẽ tổng hợp và trình Ban Thường trực HĐTS xem xét, phê chuẩn nhân sự và thông qua dự thảo Nội quy hoạt động tu chỉnh của Ban, Viện TƯGH tại Hội nghị HĐTS dự kiến vào cuối Quý I-2018.

Thông tư đề nghị, chư tôn đức tập trung triển khai thực hiện tinh thần thông tư này.

 Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày