Từ khóa: tưng bừng
Tìm thấy 1 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1188 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mùa lễ hội lớn chưa từng thấy

GNO - Sau 3 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, mùa xuân năm 2023, các lễ hội đã được mở lại tưng bừng khắp cả nước. Theo quan sát, ở miền Bắc nói chung, Hà Nội nói riêng, có thể nói chưa năm nào, các lễ hội được tổ chức với quy mô rầm rộ như năm nay.