Từ khóa: Vacchagotta
Tìm thấy 1 kết quả

Suy tư và nhận biết

GN - Có thể nói mọi khổ đau của tất cả chúng ta đều bắt nguồn từ nhận thức sai lầm về thực tại