Từ khóa: Văn Lang thời Hùng Vương
Tìm thấy 1 kết quả
Văn Lang - Hùng Vương nguồn cội

Văn Lang - Hùng Vương nguồn cội

GNO - Lịch sử lập quốc của 18 đời vua Hùng trong mạch truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã kết tụ khí thiêng sông núi tại đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nhiều thế hệ cha ông đã luôn khẳng định sự phát triển và thăng hoa kỳ diệu trên mảnh đất máu thịt này hàng bốn ngàn năm qua.