Về khảo thí giới tử Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564

Việt Nam Quốc Tự - Tuyển Phật trường Đại giới đàn Huệ Hưng
Việt Nam Quốc Tự - Tuyển Phật trường Đại giới đàn Huệ Hưng

GNO - Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng vừa thông báo về tổ chức khảo thí giới tử gởi đến BTS GHPGVN 24 quận huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện TP.HCM.

Theo đó, thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 18-9-2020 của BTS GHPGVN TP.HCM về việc thống nhất thời gian, địa điểm khảo thí giới tử Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564 - DL.2020 như sau:

Thời gian diễn ra khảo thí vào thứ Sáu, ngày 2-10-2020 (ngày 16-8-Canh Tý):

* 6 giờ: Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni vân tập tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc Tự).

* 6 giờ 15: chư tôn đức Ban Giám khảo, Ban Giám thị quang lâm.

* 7 giờ 30 - 9 giờ: Khảo thí giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni. 

* 8 giờ 30: Giới tử Thức-xoa, Sa-di và Sa-di-ni vân tập tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc tự).

* 9 giờ 30 - 11 giờ: Khảo thí giới tử thọ giới Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni.

Ban Thường trực BTS GHPGVN TP đề nghị: Các BTS Phật giáo quận huyện và chư tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện thông báo cho giới tử được biết về thời gian, địa điểm khảo thí Đại Giới đàn Huệ Hưng như đã nêu trên.

Các BTS Phật giáo quận huyện nhận phiếu dự thi từ văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP, từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, ngày 30-9-2020 (ngày 14-8-Canh Tý) để phát cho các giới tử tại địa phương.

Các giới tử ngoài TP.HCM nhận phiếu dự thi lúc 5 giờ, ngày 2-10-2020, liên hệ với ĐĐ.Thích Trung Nguyện (0903125445), Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký BTS GHGPVN TP.

Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP đã ấn ký thông báo trên, ngày 25-9-2020.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày