[Video] Xử lý 700/715 đơn khiếu kiện, khiếu nại liên quan tới Tăng Ni, tự viện gửi đến Giáo hội


Ban Kiểm soát & Ban Pháp chế Trung ương tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương (Thiền viện Quảng Đức, TP.HCM)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày