Từ khóa: Việt kiều
Tìm thấy 4 kết quả
Giáo sư Cao Huy Thuần

Giáo sư Cao Huy Thuần gửi “Tình thư” về đất nước

GNO - Là một trong những người Việt xa xứ, đang sống và làm việc tại Pháp, trong dịp quay trở về quê nhà, Giáo sư Cao Huy Thuần đã không quên gói ghém theo hành trang của mình bức “tình thư” đầy xúc động, mà ở đó ông dành trọn những giãi bày đã ấp ủ trước nay đến đất nước và con người quê hương mình.