Từ khóa: xá lợi Phất
Tìm thấy 1 kết quả
Tôn giả Xá lợi phất thuyết pháp cho mẹ chứng đắc Thánh quả - Tranh PGNN

Ngày cuối cho Mẹ

GN - Thánh sử đi qua cuộc đời của những bậc Thánh tăng để lại những bài kinh bất diệt trong lòng thế gian sanh diệt.

Thông tin hàng ngày