Xuân Pháp hoa

NSGN - Mùa Xuân đến, sức sống của vạn vật bừng trỗi dậy, muôn hoa đua nở, cây lá thắm tươi, muôn vật hồi sinh. Bên cạnh mùa xuân của thế giới vật chất sanh diệt, hành giả đi theo con đường Phật dạy, còn được hưởng mùa xuân bất diệt, xuân Pháp hoa. Thế giới Pháp hoa rạng ngời niềm hoan hỷ, sáng suốt, hòa hợp tất cả muôn loài. Mỗi bước đi tiến sâu vào vườn xuân Pháp hoa bao la diệu vợi, hành giả càng cảm thấy an lạc hơn.

nsgn 1.jpg


Lòng hoan hỷ của Di Lặc Bồ-tát trải dài vô cùng tận, tạo thành sức sống bao la của mùa xuân

Thế giới Pháp hoa được hình thành không giống thế giới khác. Những người sống trong thế giới này hoàn toàn khác nhau, từ những bậc A-la-hán thánh thiện đã đạt đến lẽ sống siêu tự nhiên, cho đến Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la…, nói chung là Bát bộ chúng. Phước đức, trí tuệ và quy tắc sống của tất cả thành phần tham dự đều hoàn toàn khác biệt, từ cao nhất đến thấp nhất đều có thể hòa hợp với nhau, không chướng ngại.

 Cảnh sống dung hợp vui vẻ là thế giới Pháp hoa do năng lực bất khả tư nghì của Đức Phật tạo thành. Bấy giờ, Đức Phật nói kinh Đại thừa vô lượng nghĩa và nhập Vô lượng nghĩa xứ định, thân tâm hoàn toàn tịch tĩnh, tạo thành lực dụng đưa chúng hội vào thế giới xuân mầu nhiệm của chư Phật.

Với sự giáo hóa của Phật truyền thông bằng tâm, chúng hội thấy hoa Mạn-đà-la, Mạn-thù-sa, nghĩa là phiền não được xóa sạch và có niềm hỷ lạc vô tận. Tâm đại chúng đã biến thành Cực lạc, thâm nhập vào thế giới kỳ diệu của Pháp hoa. Chuyển tâm chúng hội xong, Đức Phật biến Ta-bà thành Tịnh độ.

 Để tuyên giảng pháp tối thượng khó tin, khó hiểu, không thể dùng ngôn ngữ diễn tả, Ngài phóng luồng hào quang từ tướng lông trắng giữa chặng mày, chiếu suốt 18.000 thế giới ở phương Đông. Hào quang này tiêu biểu cho sự hiểu biết vô cùng tận của Đức Phật.

Trong ánh quang, chúng hội thấy rõ sinh hoạt của tất cả loài chúng sanh từ địa ngục A-tỳ đến trời Sắc cứu cánh. Đức Phật cho thấy sự diễn biến của tất cả các loài từ vô thỉ kiếp đến tận vị lai, nghĩa là gợi cho chúng ta nhận ra tuệ giác của Phật thấy đúng như thật và siêu thời gian.

Thấy biết chính xác tương quan nhân quả chằng chịt của tất cả muôn loài, nên Phật giáo hóa chúng sanh hoàn toàn tự tại. Lúc nào và đến đâu, Ngài cũng mang an lạc giải thoát cho người. Nói cách khác, mùa xuân mở ra theo bước chân của hành giả đắc đạo.

Trong ánh quang Phật cũng thấy có Phật ra đời, cứu khổ chúng sanh, hoặc hình ảnh vô số Bồ-tát hành đạo trong Pháp giới dưới nhiều hình thức khác nhau. Bồ-tát Di Lặc ngạc nhiên trước hiện tượng này, nhờ Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi giải thích.

Văn Thù Sư Lợi tiêu biểu cho trí, nên Ngài được mệnh danh là Ngũ trí nghiêm thân đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. Bồ-tát Di Lặc là người giữ Tỳ Lô Giá Na lâu các và cũng là người thừa kế sự nghiệp của Đức Phật Thích Ca. Bồ-tát Di Lặc nổi danh với tâm hoan hỷ.

Hình ảnh hai vị Bồ-tát Di Lặc và Văn Thù Sư Lợi gợi nhắc hành giả muốn thâm nhập thế giới Pháp hoa cần phải kết hợp tâm hoan hỷ và trí sáng suốt, lấy đó làm lẽ sống. Việc hơn thua vinh nhục trên cuộc đời gác bỏ ngoài tai. Làm sao lúc nào cũng nở được nụ cười với cuộc đời, sẵn sàng tha thứ cho người hại mình và phát huy trí tuệ theo Phật càng nhiều càng tốt, để ứng xử lợi lạc cho mình và người.

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi cho biết từ thời quá khứ lâu xa của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã có Ngài và Di Lặc cùng hành đạo. Lúc ấy, Văn Thù Sư Lợi chuyên tu phát huy trí tuệ, có tên là Diệu Quang Bồ-tát. Còn Di Lặc là Cầu Danh Bồ-tát thường ưa làm phước, thương người, lo cho người mà không nghĩ đến mình, không phát triển khả năng hiểu biết. Vì không quan tâm đến tu huệ, nên Ngài quên hết Phật pháp, mặc dù đã từng thấy, từng nghe. Nay được Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát nhắc lại, khơi dậy quá trình tu hành từ lâu xa ấy, Ngài mới nhận ra, hoát nhiên ngộ đạo.

Đối với hành giả nỗ lực miệt mài công phu tu tập, thì phút giây chợt nhận ra con người thật của mình từ quá khứ, mà Thiền ngữ thường gọi là bản lai diện mục, bấy giờ cả một bầu trời xuân vô tận mở rộng. Điển hình là Di Lặc nhìn thấy rõ trong quá khứ, Ngài hành Bồ-tát đạo và nay tiếp tục điều chỉnh, phát triển tâm từ bi đến mức đầy đủ và nhập Chánh định, Ngài đắc được Từ tâm Tam muội. An trú trong Tam muội này, lòng hoan hỷ của Di Lặc Bồ-tát trải dài vô cùng tận, tạo thành sức sống bao la của mùa xuân tác động đến muôn loài chúng sanh trong Pháp giới. Ai nghĩ đến Di Lặc liền được an vui thanh tịnh, hòa nhập vào sự sống của mùa xuân thường hằng từ bi, hỷ xả.

Xuân đến, trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, cầu mong Tăng Ni Phật tử hòa cùng mùa xuân của đất trời, vui sống với mùa xuân của bản tâm thanh tịnh, hưởng xuân hoan hỷ của Bồ-tát Di Lặc, dạo chơi trong vườn xuân trí tuệ của Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. Từ những vườn xuân ấy bước ra cuộc đời, tỏa hương thơm cho người người cùng an vui, giải thoát.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tam thời đồng hiện" của Quang Đức

Mặc sen

GNO - Mặc Hương đã nở sen và tỏa hương vào đời sống mỹ thuật từ khi nhóm họa sĩ Phật tử này hình thành và triển lãm lần đầu vào mùa sen Phật lịch 2551 khi mới chỉ gồm 10 thành viên.

Thông tin hàng ngày