Từ khóa: Xuyên tạc Phật giáo
Tìm thấy 2 kết quả
Loạt sách của ông Nguyễn Nhân với vô số lỗi, xuyên tạc tôn giáo đã được công nhận qua các Nhà xuất bản Tôn giáo, Hồng Đức và gần đây là Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM

Khi sự xuyên tạc lịch sử tôn giáo được công nhận

GNO - Như báo Giác Ngộ đã đề cập trong số trước, “điểm tựa” về pháp lý của ông Nguyễn Nhân không gì khác, đó là những tờ giấy phép của các nhà xuất bản (Nxb), trong đó ban đầu là Nxb Tôn Giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.