cauxay-1.gif
cauxau-2.gif

Kinh phí xây dựng trên 350 triệu đồng, trong đó từ thiện Đồng Tâm tài trợ 150 triệu. Kết cấu cầu có chiều dài 27m, rộng 4,5m, trọng tải 8 tấn đạt chuẩn cầu cấp 4 cho nông thôn. Dự kiến sẽ xây dựng hoàn tất trong tháng 12-2010.