Ban HDPT T.Ư vừa ban hành hai thông tư

GNO - Ngày 19-10, TT.Thích Thiện Toàn, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) T.Ư ký ban hành hai thông tư, gồm số 169/TT-HDPT về việc thành lập Phân ban Phật tử Dân tộc (PTDT) các cấp và Đạo tràng PTDT cơ sở và số 170/TT-HDPT về việc thành lập Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử (TTNPT) các cấp và Câu lạc bộ TTNPT cơ sở.

phat tu dan toc.jpg
Đồng bào quy y Tam bảo

Ở mỗi thông tư, đều có 3 mục nhỏ, liên quan tới việc thành lập Phân ban PTDT/TTNPT cấp tỉnh, huyện và Đạo tràng PTDT/Câu lạc bộ TTNPT cơ sở với các yêu cầu cụ thể (xem nội dung bên dưới).

Được biết, thông tư cũng yêu cầu các thành viên trực thuộc Ban HDPT thực hiện tốt từ ngày ra thông tư tới 30-4-2014, báo cáo kết quả về Ban trước kỳ họp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2014.

Lược trích nội dung thông tư số 169/TT-HDPT và 170/TT-HDPT

Theo đó, thông tư số 169 nêu rõ, việc thành lập Phân ban PTDT thuộc Ban HDPT tỉnh; Phân ban PTDT các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Phân ban HDPT huyện) và Đạo tràng PTDT tại các đơn vị cơ sở tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, nhà rông Bụt (gọi tắt là Đạo tràng PTDT cơ sở) cần có đủ điều kiện như sau:

1. Thành lập Phân ban PTDT tỉnh:

- Vị Trưởng ban HDPT tỉnh, đặc biệt tại các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên và khu vực vùng núi Bắc bộ, trình Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh sở tại chuẩn y việc thành lập Phân ban PTDT tỉnh và đề cử một vị Phó trưởng ban HDPT tỉnh đảm nhiệm chức vụ Trưởng Phân ban.

- Vị Trưởng Phân Ban PTDT tỉnh sau đó giới thiệu thành phần nhân sự (không quá 23 thành viên) và lập chương trình Phật sự của Phân ban PTDT tỉnh trình Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh chuẩn y sau khi đã được Ban HDPT tỉnh thống nhất. 

2.Thành lập Phân ban PTDT huyện:

- Vị Trưởng ban HDPT tỉnh tham mưu đề xuất hoặc trình xin phép thừa ủy nhiệm Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh ký Thông tư hướng dẫn việc thành lập Phân ban PTDT huyện trên cơ sở Mục 3.3, Điều 3, Nội quy Phân ban PTDT trung ương. Trình tự thủ tục thực hiện cũng như việc thành lập Phân ban PTDT tỉnh ở trên.

3. Thành lập Đạo tràng PTDT cơ sở:

- Đạo tràng PTDT cơ sở do vị trụ trì hoặc Ban Quản trị, Ban Hộ tự chùa cơ sở thành lập trên cơ sở Mục 3.4, Điều 3, Nội quy Phân ban PTDT trung ương. Thành phần Ban Điều hành Đạo tràng phải được Phòng Nội vụ cấp huyện sở tại thống nhất và được BTS GHPGVN cấp huyện chuẩn y.

 - Tại các bản, buôn có đông đồng bào Phật tử dân tộc (đã quy y Tam bảo), vị Trưởng ban HDPT tỉnh cần tham mưu, đề xuất với BTS GHPGVN tỉnh sở tại thành lập các niệm Phật đường, nhà rông Bụt hoặc có thể tạm mượn tư gia làm điểm sinh hoạt cho Đạo tràng PTDT địa phương có nơi sinh hoạt tu học thuận tiện.

* Còn thông tư số 170
thì khẳng định, việc thành lập Phân ban TTNPT thuộc Ban HDPT tỉnh; Phân ban TTNPT các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Phân ban TTNPT huyện) và Câu lạc bộ TTNPT tại các đơn vị cơ sở tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường (gọi tắt là CLB TTNPT cơ sở) cần các điều kiện như sau:

1. Thành lập Phân ban TTNPT tỉnh:

- Vị Trưởng ban HDPT tỉnh trình Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh sở tại chuẩn y việc thành lập Phân ban TTNPT tỉnh và đề cử một vị Phó trưởng ban HDPT tỉnh đảm nhiệm chức vụ Trưởng Phân ban.

- Vị Trưởng Phân ban TTNPT tỉnh sau đó giới thiệu thành phần nhân sự (không quá 23 thành viên) và lập chương trình Phật sự của Phân ban TTNPT tỉnh trình Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh chuẩn y sau khi đã được Ban HDPT tỉnh thống nhất.

2.Thành lập Phân ban TTNPT huyện:

Vị Trưởng ban HDPT tỉnh tham mưu đề xuất hoặc xin phép thừa ủy nhiệm Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh ký Thông tư hướng dẫn việc thành lập Phân ban TTNPT huyện trên cơ sở Mục 2.3, Điều 2, Chương I Nội quy Phân ban TTNPT Trung ương. Trình tự thủ tục thực hiện cũng như việc thành lập Phân ban TTNPT tỉnh ở trên.

3. Thành lập CLB TTNPT cơ sở:

- Câu lạc bộ TTNPT cơ sở do vị trụ trì hoặc Ban Quản trị, Ban Hộ tự chùa cơ sở thành lập trên cơ sở Mục 2.4, Điều 2, Chương I Nội quy Phân ban TTNPT Trung ương. Thành phần Ban Điều hành CLB phải được Phòng Nội vụ cấp huyện sở tại thống nhất và BTS GHPGVN cấp huyện chuẩn y.

Những CLB TTNPT do vị trụ trì, Ban Hộ tự hoặc một nhóm Phật tử thành lập trước đây thì nay cũng căn cứ thông tư này lập thủ tục hợp thức hóa để có pháp lý sinh hoạt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phạm Thị Thu Thủy lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười tràn đầy năng lượng tích cực - Ảnh: NVCC

“Bé Nước” sống không lùi bước

GNO - “Bé Nước” là nickname của Phạm Thị Thu Thủy (sinh năm 1997) ở TP.HCM. Thủy là trẻ mồ côi, lớn lên ở Làng Hòa Bình với đôi chân khuyết tật.

Thông tin hàng ngày