Từ khóa: bổ nhiệm
Tìm thấy 162 kết quả
Giác linh đài cố Ni trưởng Thích nữ Mạo Liên tại tịnh xá Ngọc Chung

TP.HCM: Lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Mạo Liên, Chứng minh Ni giới Phật giáo Q.Tân Bình

GNO - Sáng 10-9 (26-8-Quý Mão), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Mạo Liên, Chứng minh Ni giới Phật giáo Q.Tân Bình, Giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất sĩ, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Chung (P.8, Q.Tân Bình) đến Sư cô Thích nữ Liên Cầu.