Canada: Hơn 30 ngàn người đến nghe Đức Dalai Lama thuyết giảng

Giác Ngộ - Với đề tài “Những phương thức tiếp cận của nhân loại đối với hòa bình thế giới”, Đức Dalai Lama, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng nói với đại chúng 30 ngàn người tại Trung tâm thể thao Rogers, Toronto ngày 22-10 rằng, thái độ của con người đối với chiến tranh đã thay đổi.

Lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng, 75 tuổi, trong chuyến vân du hoằng pháp 3 ngày tại Toronto đã nhấn mạnh: thế kỷ 20 đã có 200 triệu người thiệt mạng trong chiến tranh và bạo động. Vì vậy, các thế hệ của thế kỷ 21 phải có trách nhiệm xây dựng một thế giới hạnh phúc, hòa bình và từ bi mặc dù khởi đầu của thế kỷ này chưa hẳn đã có một thế giới hạnh phúc.

dalaicanada1.jpg

Đức Dalai Lama diễn thuyết
tại Trung tâm Thể thao Rogers , Toronto ngày 22-10

dalaicanada2.jpg

Đức Dalai Lama nói nhiều người tự hào đã tham gia Đệ nhất và Đệ nhị Thế chiến. Tuy nhiên, kể từ cuộc chiến ở Việt Nam , thái độ của nhân loại đối với chiến tranh đã thay đổi đáng kể. Lấy 2 thí dụ cụ thể chứng minh cho nhận định này, Ngài nói nhiều người trên khắp thế giới đã phản đối cuộc chiến ở Kosovo và Iraq .

“Sự hủy diệt một phần thế giới là sự hủy diệt của chính chúng ta,” lãnh tụ tinh thần Tây Tạng nói, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết phải phát triển tinh thần đối thoại trên thế giới trên cơ sở lý luận “mọi người là một phần của chính mình.” Ngài nói: “Chúng ta phải xúc tiến khái niệm đối thoại vì một thế kỷ hạnh phúc, hòa bình và an lạc. Chúng ta sẽ thấy vấn đề khi giải quyết nó thông qua đối thoại.”

Trong buổi diễn thuyết này, Ngài cũng đề cập đến một loạt vấn đề như: khát vọng của con người về hạnh phúc, an lạc nội tại, kinh tế toàn cầu và vấn đề môi trường cũng như tính phổ biến của nhân loại.

Ngày 23-10, Đức Dalai Lama đã đến chứng minh lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Tây Tạng - Canada ở Etobicok, ngoại ô Toronto . Và hôm nay (24-10), buổi thuyết giảng của Ngài được truyền trực tiếp trên internet trên khắp thế giới lần đầu tiên.

Đức Dalai Lama đến Toronto hoằng pháp năm 2007. Đây là lần thứ 5 Ngài hoằng pháp tại Canada . Trước đó, Ngài đã hoằng pháp tại Montreal , Calgary Vancouver .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1164 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tám nạn của người tu

GNO - Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền.

Thông tin hàng ngày