Từ khóa: cáo phó
Tìm thấy 7 kết quả
Bình Thuận: Ni sư Thích nữ Thục Nhựt viên tịch

Bình Thuận: Ni sư Thích nữ Thục Nhựt viên tịch

GNO - Hôm nay, ngày 29-10, Hòa thượng Thích Ấn Chánh đã thay mặt Ban Trị sự Phật giáo thị xã La Gi, Phân ban Ni giới thị xã La Gi cùng môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Ni sư Thích nữ Thục Nhựt viên tịch.
Vĩnh Long: Hòa thượng Thích Bửu Tiến viên tịch

Vĩnh Long: Hòa thượng Thích Bửu Tiến viên tịch

GNO - Đại đức Thích Thiện Tâm thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Hồ và môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Bửu Tiến, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Hồ, trụ trì tịnh thất Pháp Hoa viên tịch.
TP.HCM: Thượng tọa Thích Thiện Tăng viên tịch

TP.HCM: Thượng tọa Thích Thiện Tăng viên tịch

GNO - Theo thông tin từ Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình (TP.HCM), Thượng tọa Thích Thiện Tăng, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình, phó trụ trì chùa Phothiwong (phường 10, quận Tân Bình) vừa viên tịch.
Gia Lai: Hòa thượng Thích Trí Yên viên tịch

Gia Lai: Hòa thượng Thích Trí Yên viên tịch

GNO - Hôm nay, 8-7, Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Ban Tang lễ, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Trí Yên viên tịch.

Thông tin hàng ngày