Từ khóa: Chạy ăn
Tìm thấy 1 kết quả
Nghĩ về người thầy và nghề giáo

Nghĩ về người thầy và nghề giáo

GNO - Trong một bản tin trên Giác Ngộ online ngày 14-11 có đăng phát biểu của Đức Dalai Lama hôm 9-11, ngài nói, giáo dục cần phải cải tạo phẩm chất bên trong của con người, làm cho con người hiền thiện hơn.