Chư Ni cung thỉnh Giới bổn về chùa Thanh Tâm

GNO - Sáng ngày 4-10, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM đã tổ chức cung thỉnh Giới bổn để chuẩn bị đàn giới Ni sẽ diễn ra tại chùa Thanh Tâm (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) thuộc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564.

gb (9).jpg

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện cùng chư Ni cung thỉnh Giới bổn - Ảnh: Thánh Tâm

Theo đó, để chuẩn bị cho đàn giới Ni tại chùa Thanh Tâm sẽ diễn ra trang nghiêm, Ban Tổ chức giới đàn Ni đã tổ chức cung thỉnh Giới bổn từ tổ đình Từ Nghiêm đến chùa Thanh Tâm, nơi sẽ truyền giới Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni.

Phân ban Ni giới TP, Ban Tổ chức giới đàn Ni đã thỉnh NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Ban Tổ chức đã trang nghiêm cung thỉnh Giới bổn đến tôn trí tại chùa Thanh Tâm trước khi giới đàn chính thức diễn ra tại đây.

Sau khi tôn trí Giới bổn trang nghiêm, chư Ni Phân ban Ni giới TP, Ban Tổ chức giới đàn Ni đã khai kinh tại chùa Thanh Tâm nhằm cầu nguyện đàn giới Ni diễn ra thành tựu.

gb (4).jpg
Giới bổn được cung thỉnh từ tổ đình Từ Nghiêm đến chùa Thanh Tâm - Ảnh: Thánh Tâm

gb (6).jpg
Chư Ni Phân ban Ni giới TP, Ban Tổ chức giới đàn Ni trang nghiêm cung thỉnh Giới bổn
- Ảnh: Thánh Tâm

gb (5).jpg
Trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) - Ảnh: Thánh Tâm

gb (7).jpg

Thỉnh Giới bổn đến chùa Thanh Tâm tôn trí trước khi giới đàn chính thức diễn ra - Ảnh: Thánh Tâm

gb (10).jpg
Giới bổn được cung thỉnh trên đường - Ảnh: Thánh Tâm

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày