Chư Tăng ở Bắc Quảng Nam tác pháp an cư

GNO - Hằng năm, theo lời Phật dạy trong 3 tháng hạ chư Tăng Ni tập trung về một trụ xứ để kiết giới an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi đạo hạnh. Sáng 11-6, chư Tăng tại phía Bắc Quảng Nam tập trung về tổ đình Chúc Thánh (TP.Hội An) để tác pháp kiết giới an cư.

1.jpg


Chư Tăng trang nghiêm làm lễ tác pháp an cư tại tổ đình Chúc Thánh

Sau phần nghi thức khai chuông bản, TT.Thích Hạnh Nhẫn xướng tiểu giới và đại giới của giới trường, chư Tăng lần lượt tác lễ đối thú an cư.

Năm nay, đạo tràng an cư tại tổ đình Chúc Thánh (TP.Hội An) có 101 Tỷ-kheo, 15 Sa-di, 3 Bồ-tát Sa-di và 5 điệu.

14.jpg
Chư Ni cầu thỉnh Đại Tăng

15.jpg
Nhị vị Hòa thượng đối thú an cư

16.jpg
Và nghi thức bạch pháp an cư

18.jpg
Chư hành giả kinh hành tại buổi tác pháp

PG Hội An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1171 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm tông

GNO - Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời/ Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông.

Thông tin hàng ngày