Từ khóa: chư tôn đức Tăng
Tìm thấy 1 kết quả
Mỗi tháng chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Chư Tăng bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng 14-3-Tân Sửu, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc, 24 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đã vân tập bố-tát, thính giới kỳ thứ hai năm Tân Sửu.

Thông tin hàng ngày