Từ khóa: chùa An Phước
Tìm thấy 2 kết quả
Món quà kính dâng Thầy

Món quà kính dâng Thầy

GNO - Cầm trên tay quyển Nhớ người lái đò (Thượng tọa Thích Viên Trí) của Sư đệ vừa tặng, tôi giở ra đọc.

Thông tin hàng ngày