Từ khóa: Chùa Nam An
Tìm thấy 3 kết quả
Chư tôn đức khai đàn Dược Sư tại chùa Nam An

Tiền Giang: Chùa Nam An khai đàn Dược Sư thất châu

GNO - Sáng 20-2, Ni sư Thích nữ Như Nguyên, trụ trì chùa Nam An (ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Ni chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư thất châu cầu nguyện quốc thới dân an, đại dịch bệnh Covid-19 tiêu trừ.