Chùa Phúc Thành phóng sinh bên sông Lam

GNO - Chiều ngày 5-3, tại chùa Phúc Thành (Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An), ĐĐ.Thích Định Tuệ, trụ trì chùa đã tổ chức lễ phóng sinh đầu năm với niệm mong cầu sự bình an, may mắn, an lạc cho mọi người trong năm mới.

ANH PT (2).jpg

Lễ chú nguyện trước khi phóng sinh

Lễ phóng sinh đầu năm không nằm ngoài mong muốn buổi lễ là cơ hội cho mọi người thành tâm sám hối, bỏ ác làm lành trong giờ phút cầu an ấy, khẩn thiết chí thành cầu sự gia hộ của chư Phật, Bồ-tát đồng thời phát nguyện làm nhiều việc tốt cho đời, cho đạo như phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam bảo… và phát nguyện hồi hướng công đức của những thiện sự, Phật sự đó để cho bản thân và gia đình tai qua nạn khỏi.

Trước khi thả hàng ngàn những chú chim về với bầu trời, cá, lươn về sông nước đã được sư thầy Thích Định Tuệ đã cử hành nghi thức quy y và chú nguyện, quy hướng về Tam bảo, niệm Phật để sau khi xả bỏ thân súc sinh này được sinh làm người biết tu học theo chính pháp.

ANH PT (1).jpg
Phóng sinh cá bên bờ sông Lam

ĐĐ.Thích Định Tuệ cùng Phật tử, khách thập phương trong và ngoài tỉnh… đã trang nghiêm thành kính cử hành khóa lễ phóng sinh ngay trước nhà chùa ngay bờ sông Lam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày