Từ khóa: chùa Thiên Hòa
Tìm thấy 2 kết quả
Chùa Thiên Hòa và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng quà cho người dân khó khăn

Chùa Thiên Hòa tặng quà cho người dân khó khăn

GNO - Ngày 12-9, chùa Thiên Hòa (56 đường Yersin, TP.Nha Trang) tiếp tục tham gia đoàn trao quà đến người khó khăn do Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa và các mạnh thường quân thực hiện.

Chùa Thiên Hòa trao quà cho người dân tộc nghèo

GNO - Ngày 10-9, chùa Thiên Hòa (56 đườnggYersin, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) phối hợp với Trung tâm cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa và các mạnh thường quân tổ chức trao quà cho người nghèo.