Từ khóa: chúng sanh
Tìm thấy 8 kết quả
Sự thật của Tam thế gian

Sự thật của Tam thế gian

GNO - Đức Phật có pháp phương tiện và chân thật và Ngài tu chứng được pháp chân thật, vì pháp này thông với ba đời mười phương chư Phật.
Lắng tai nghe mà tìm tới với chúng sanh

Lắng tai nghe mà tìm tới với chúng sanh

GNO - Trong chúng ta, ai lại chẳng qua đôi lần đi đến tuyệt cùng của cuộc tồn sinh, khi mà mọi dự tính con người trở thành vô nghĩa. Giữa bao nỗi đau thương đeo đẳng, cất lên tiếng kêu giữa chấp chới tử sinh, ai lại không cần lắng nghe hay một cánh tay cứu độ.
Trăng sáng trong đời

Trăng sáng trong đời

GNO - Tôi đến Bảo Lộc vào một đêm trăng. Ban đầu kế hoạch là đưa mấy đứa nhỏ đi phụ sư bà tặng quà trung thu cho… mấy đứa nhỏ trong buôn. Sẵn kiếm một cái cớ cho các con cơ hội ăn chay, ngủ chùa, để biết chút nào đó về đời sống của người tu!
Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh

Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh

GN - Trong bài kệ khai kinh Pháp hoa của Tổ Phước Huệ, mở đầu ngài đặt vấn đề của kinh Pháp hoa là yếu chỉ của Phật và hạnh của Bồ-tát. Yếu chỉ của Phật là trí tuệ của Phật khác với học vấn của chúng ta. Đa số chúng ta lầm trí tuệ và học vấn.